GARANTI

Vi vet att det är viktigt att känna sig trygg med sitt köp. Inte bara vid själva köptillfället utan hela vägen hem och lång tid därefter. Ditt nya kök/tvättstuga ska vara med länge och användas och slitas och fortfarande se bra ut. 

 

25 års garanti

Bäcklunda är ett kvalitetskök och därför ger vi hela 25 års garanti på utvalda delar. I 25 års-garantin ingår gångjärn, lådfunktioner, skåpstommar, socklar och täcksidor, vilket är de delar som slits mest på ett kök. För resterande produkter gäller 5 års reklamationsrätt enligt Konsumentverkets rekommendationer. Garantin gäller vid normal användning från leveransdatumet.

För att nyttja garantin måste kvitto visas upp och garantin gäller endast kökets ursprungliga köpare. Garantin gäller under förutsättning att köket har monterats korrekt efter anvisningar och att skötselråden följts.

Garantin gäller inte normalt slitage eller skador som orsakats på grund av oaktsamhet. Skador som repor, stötar, felaktig belastning eller om produkterna utsatts för fukt ingår inte heller i garantin.

Reklamation sker i en av våra butiker och ska anges skriftligt tillsammans med kopia på kvittot.

 

Garanti på vitvaror

Vitvarorna har antingen 1, 3 eller 5 års garanti. Samma villkor gäller för de olika garantitiderna och det är alltid det ursprungliga inköpskvittot som är köpebeviset. Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantitiden för produkten eller för de nya delarna. Mer om vitvarornas garantivillkor kan du läsa om hos ELON eller prata med någon i en av våra butiker.